Kontakt

91-836 Łódź
Aleja Pierwszej Dywizji 16/18
Tel:(42) 657-16-53

Jesteś tutaj:
  1. Start

Strona główna

 


 REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

     Każdego roku DNI OTWARTE w naszej szkole cieszyły się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów szkół podstawowych, potencjalnych kandydatów do nauki zawodu, jak i ich rodziców. Cieszyli się również nasi uczniowie, ponieważ mogli spotkać swoich młodszych kolegów, nauczycieli z poprzedniego etapu kształcenia i pochwalić się swoimi talentami i osiągnięciami. Z uwagi na pandemię COVID-19 organizacja DNI OTWARTYCH, w formie klasycznej jest niemożliwa, ale uczniowie klas kończących szkół podstawowych, bez względu na rygory i obostrzenia będą musieli zdecydować co dalej …  Dlatego też proponujemy WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE.  Każdy znajdzie tam szeroką ofertę edukacyjną naszej placówki.

     Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym w dniach 19 – 30 kwietnia 2021 r. istnieje również możliwość spotkań indywidualnych dla przyszłych uczniów i ich rodziców: (kontakt telefoniczny 42 657 16 53)

Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna nr 24

     Szkoła kształci w zawodach: kucharz, cukiernik, piekarz, sprzedawca, blacharz samochodowy, lakiernik samochodowy, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, krawiec - projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych.

    Zawody, które proponuje nasza, trzyletnia branżowa szkoła I stopnia są poszukiwane na rynku pracy. Nasza oferta jest oparta o potrzeby pracodawców. Wiele z nich to zawody deficytowe. Kształcimy w klasach wielozawodowych. Uczniowie teorię zawodu poznają w szkole, a cenną praktykę zdobywają w zakładach pracy na terenie Łodzi.

  

 Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy nr 2

     Szkoła oferuje trzyletni cykl kształcenia dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami (w tym z zespołem Aspergera i Autyzmem), którzy ukończyli naukę w szkole podstawowej.

      Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne dostosowane do możliwości psychofizycznych każdego ucznia i badania preferencji zawodowych. Szkoła przygotowuje młodzież do samodzielności,  podjęcia zatrudnienia na otwartym/chronionym rynku pracy oraz do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej.