Jeśli chcesz być na bieżąco informowany o tym co się dzieje w twojej szkole - zapisz się na naszą listę mailingową.

Jesteś tu: Strona główna » Kadra nauczycielska

W szkole zatrudnionych jest 89 pracowników:39 - nauczycieli pełnozatrudnionych

30 - nauczycieli niepełnozatrudnionych

 9 - pracowników administracyjnych

11 - pracowników obsługi

Nauczyciele są autorami programów, współautorami koncepcji reformy edukacji w zakresie kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Nauczyciel w naszej szkole pracuje w oparciu o:

-  wszechstronną diagnozę poziomu funkcjonowania ucznia,

-  pełne i rzetelne rozeznanie sytuacji rodzinnej, środowiskowej i szkolnej ucznia,

-  wykorzystuje wszystkie możliwości, jakie stwarza środowisko ucznia i placówka edukacyjna.

Praca nauczyciela Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 opiera się na założeniu:

- każdy uczeń ma swoiste uzdolnienia, braki i należy traktować go podmiotowo,

- oddziaływania stymulujące, korygujące i kompensujące korzystnie wpływają na rozwój ucznia,

- warunkiem powodzenia i sukcesu ucznia jest współpraca z domem rodzinnym ucznia oraz wspieranie rodziców w ich wychowawczej roli z poszanowaniem ogólnie przyjętych norm i wartości,

- za nauczanie i wychowanie odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele i specjaliści współpracujący z uczniem.

 

Iwona Kowalska

Dyrektor

Andrzej Konarczak

V-ce Dyrektor

Ewa Błasiak

Kierownik Laboratorium

Agnieszka Łochowska

pedagog

  Anna Górowska

psycholog

Piotr Kłys

psycholog

Emilia Wolska

nauczyciel bibliotekarz

Karolina Golińska

j. polski

Sławomira Kopycka     

 j. polski

Ziemowit Chomiczewski

historia, wos

Zuzanna Sibielska

matematyka

Małgorzata Olejniczak

fizyka, przedm. zawodowe

Krystyna Tomczak         

technol. inform., wdż          

Ilona Gur 

wychowanie fizyczne

Piotr Wenelski

wychowanie fizyczne

Roman Orzeszek

wychowanie fizyczne

Sławomir Marciniak

wychowanie fizyczne

Łukasz Kencler

podst. przedsiębiorczości

Anna Stankiewicz

przedmioty zawodowe

Andrzej Kościan  

przedmioty zawodowe

Elżbieta Kłosińska-Nowak

przedmioty zawodowe

Anna Stawiarska

przedmioty zawodowe

Iwona Sęp

przedmioty zawodowe

 Grzegorz Laskowski

zajęcia praktyczne

Agata Grobelska

zajęcia praktyczne

Dorota Retkowska   

zajęcia praktyczne   

Anna Borowik

zajęcia praktyczne

Teresa Sobierajska

zajęcia praktyczne 

Jadwiga Nowicka

zajęcia praktyczne

Dorota Szymonowicz

 

Agnieszka Antczak 

 

 

Bożena Ozimek           

 Agnieszka Keller           

 

Opracowanie: szkolnastrona.pl